Hamberg, Eva M. 2016. ”Religiösa Marknadsstrukturer, religiös Pluralism Och Sekulariseringsprocesser”. Socialvetenskaplig Tidskrift 16 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2009.16.3-4.2499.