Sallnäs, Marie, Stefan Wiklund, och Hélène Lagerlöf. 2016. ”Social barnavård Ur Ett välfärdsperspektiv. Ekonomiska Och Materiella Resurser, Psykisk hälsa Och tillgång till Socialt stöd för Ungdomar I Familjehem Och Vid Institutioner”. Socialvetenskaplig Tidskrift 17 (1). https://doi.org/10.3384/SVT.2010.17.1.2489.