Topor, Alain. 2016. ”Medikaliseringen Av Det Psykosociala fältet. Om En kunskapssammanställning från Socialstyrelsen, IMS”. Socialvetenskaplig Tidskrift 17 (1). https://doi.org/10.3384/SVT.2010.17.1.2487.