Sallnäs, Marie, Stefan Wiklund, och Hélène Lagerlöf. 2016. ”Samhällsvårdade Barn, Gate-Keeping Och Forskning”. Socialvetenskaplig Tidskrift 17 (2):116-33. https://doi.org/10.3384/SVT.2010.17.2.2483.