Andersson, Katarina. 2016. ”Valfrihet Och mångfald – Ett Dilemma för hemtjänsten”. Socialvetenskaplig Tidskrift 17 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2010.17.3-4.2479.