Dellgran, Peter, och Staffan Höjer. 2016. ”Nya Trender Och Gamla mönster. Doktorsavhandlingarna I Socialt Arbete 1980-2009”. Socialvetenskaplig Tidskrift 18 (2). https://doi.org/10.3384/SVT.2011.18.2.2469.