Jeppsson Grassman, Eva, Lotta Holme, Annika Taghizadeh Larsson, och Anna Whitaker. 2016. ”Ett långt Liv Med särskilda förtecken: Livslopp Och åldrande Hos människor Med funktionsnedsättningar”. Socialvetenskaplig Tidskrift 18 (2). https://doi.org/10.3384/SVT.2011.18.2.2467.