Dunér, Anna, och Elisabeth Olin. 2016. ”En Begynnande Professionalisering? Om gränsarbete Och Kompetenskrav Inom Funktionshinderverksamhet Och äldreomsorg”. Socialvetenskaplig Tidskrift 18 (4). https://doi.org/10.3384/SVT.2011.18.4.2461.