Bergmark, Anders, och Tommy Lundström. 2016. ”Debatt: Svaga Argument Gentemot Drontens Dom – Ett Svar till Knut Sundell”. Socialvetenskaplig Tidskrift 19 (1). https://doi.org/10.3384/SVT.2012.19.1.2456.