Lundström, Tommy, och Emelie Shanks. 2016. ”Hård Yta Men Mjukt innanmäte. Om Hur Chefer Inom Den Sociala barnavården översätter Evidensbaserat Socialt Arbete till Lokal Praktik”. Socialvetenskaplig Tidskrift 20 (2). https://doi.org/10.3384/SVT.2013.20.2.2436.