Johansson, Mairon, och Ann-Sofie Bergman. 2016. ”Mirakel Inom äldreomsorgen? – idén Om En Salutogen äldreomsorg Och Dess omsättning I Praktiken”. Socialvetenskaplig Tidskrift 21 (1). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.1.2425.