Enbom, Jesper, Stefan Sjöström, och Adam Öhman. 2016. ”Institutionella Villkor för Mediehantering – En jämförande kartläggning Mellan socialtjänst, Skola Och Polis”. Socialvetenskaplig Tidskrift 21 (2). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.2.2419.