Eriksson, Lena, Morten Sager, Carin Staland-Nyman, och Gunnel Hensing. 2016. ”Expertis, Sjukskrivning Och mötet Mellan Normal Och Post-Normal Vetenskap”. Socialvetenskaplig Tidskrift 21 (2). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.2.2418.