Szebehely, Marta. 2016. ”Utblick: Jämlikhet Och Individanpassning – Ett Realistiskt Ideal för Den Svenska äldreomsorgen?”. Socialvetenskaplig Tidskrift 21 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2414.