Jönson, Håkan. 2016. ”Nya Avhandlingar: Hjälp Att Bevara Eller förändra? Åldersrelaterade Diskurser Om Omsorg, stöd Och Service”. Socialvetenskaplig Tidskrift 21 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2413.