Brodin, Helene, och Titti Matisson. 2016. ”Lägst Ned På Skalan? Hälso- Och sjukvårdens bemötande Av äldre Kvinnor Som Migrerat till Sverige”. Socialvetenskaplig Tidskrift 21 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2411.