Norberg, Per. 2016. ”Hem Eller vårdplats – Hur Behandlas Personer Med Omsorgsbehov I Hyreslagstiftningen?”. Socialvetenskaplig Tidskrift 21 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2410.