Ryrstedt, Eva. 2016. ”Får Jag Inte bestämma något själv? En Studie Av kvarstående beslutanderätt Hos Dementa äldre”. Socialvetenskaplig Tidskrift 21 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2409.