Katzin, Mirjam. 2016. ”Valfrihet istället för jämlikhet – förändrade målsättningar för äldreomsorgspolitiken?”. Socialvetenskaplig Tidskrift 21 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2408.