Hedlund, David. 2016. ”Vardagens Kontraktualisering Om Individuella genomförandeplaner I äldreomsorgen”. Socialvetenskaplig Tidskrift 21 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2407.