Harnett, Tove, och Håkan Jönson. 2016. ”Sill Och Potatis till Den Ena Och Entrecote till Den Andra? Individanpassning Och likvärdighet På särskilda Boenden för äldre”. Socialvetenskaplig Tidskrift 21 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2405.