Dellgran, Peter, och Staffan Höjer. 2018. ”Varfo?r Forskarutbildning? Motiv, Aspirationer Och Drivkrafter Bland Disputerade sjuksko?terskor, la?Rare Och Socionomer”. Socialvetenskaplig Tidskrift 24 (2). https://doi.org/10.3384/SVT.2017.24.2.2394.