Lundberg, Susanna. 2018. ”Akademiskt Och Professionellt Skrivande Inom Socionomutbildningen”. Socialvetenskaplig Tidskrift 24 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2017.24.3-4.2393.