Falkenström, Helena, och Teres Hjärpe. 2018. ”Dokumentation Och känslor: Socialsekreterares Pappers- Och känsloarbete”. Socialvetenskaplig Tidskrift 24 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2017.24.3-4.2384.