Gunnarsson, Evy, och Lis-Bodil Karlsson. 2019. ”’Vi möter De ofrivilliga’ – Socialsekreterare Om äldre Personer Med Missbruksproblem”. Socialvetenskaplig Tidskrift 25 (2):141–157. https://doi.org/10.3384/SVT.2018.25.2.2375.