Backlund, Åsa, Tommy Lundström, och Katarina Thorén. 2019. ”Institutioner för Ensamkommande Barn: Hur Kan Man förstå En Snabbt Expanderande Och Turbulent vård- Och Omsorgsmarknad?”. Socialvetenskaplig Tidskrift 25 (3-4):211–229. https://doi.org/10.3384/SVT.2018.25.3-4.2364.