Topor, Alain, Anne Denhov, och Per Bülow. 2019. ”Socialt Arbete Och människor Med Psykiska Problem – En Introduktion”. Socialvetenskaplig Tidskrift 26 (1):5–18. https://doi.org/10.3384/SVT.2019.26.1.2358.