Lundqvist Åsa, och Diana Mulinari. 2017. ”Introduktion”. Socialvetenskaplig Tidskrift 23 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2016.23.3-4.2324.