Gunnarsson, David. 2017. ”(O)bekväm (o)vetskap Om bekvämlighetszoner under De Guidade Visningarna Av En moské?”. Socialvetenskaplig Tidskrift 23 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2016.23.3-4.2321.