ZORIC, S.; JÄRKESTIG BERGGREN, U.; SÖDERQVIST FORKBY, Åsa. Samtidig psykisk ohälsa och missbruk: – en tvåenighet som strukturerar vardagen. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 759–778, 2024. DOI: 10.3384/SVT.2023.30.3.4995. Disponível em: https://socvet.se/article/view/4995. Acesso em: 16 juli. 2024.