NILSSON, M. Ny bok: Edebalk, Gunnar (2022): Äldreomsorgen: en aktuell historia. Studentlitteratur. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 667–671, 2023. DOI: 10.3384/SVT.2023.30.2.4784. Disponível em: https://socvet.se/article/view/4784. Acesso em: 21 juni. 2024.