BROMARK, K.; SPÅNBERGER WEITZ, Y.; ERLANDSSON, S.; SCHÖN, U.-K. Samskapande processer: - om makt, ansvar och epistemisk rättvisa i deltagande forskning. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 29, n. 3-4, p. 325–344, 2023. DOI: 10.3384/SVT.2022.29.3-4.4680. Disponível em: https://socvet.se/article/view/4680. Acesso em: 21 mar. 2023.