GRUBER, S.;  GUSTAFSSON, K.; SKÖLD, J. Förord: Deltagande forskning i socialt arbete. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 29, n. 3-4, p. 259–268, 2023. DOI: 10.3384/SVT.2022.29.3-4.4669. Disponível em: https://socvet.se/article/view/4669. Acesso em: 25 feb. 2024.