SALONEN, T.; PANICAN, A. Kompetensprofilen hos undervisande personal på socionomutbildningar: En strategisk fråga för socionomfältet. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 209–233, 2023. DOI: 10.3384/SVT.2022.29.2.4614. Disponível em: https://socvet.se/article/view/4614. Acesso em: 17 juli. 2024.