PONNERT, L. Mellan rättslig reglering och professionell logik:  – att hantera orosanmälningar om våld i barnavården. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 415–434, 2023. DOI: 10.3384/SVT.2023.30.1.4463. Disponível em: https://socvet.se/article/view/4463. Acesso em: 23 juni. 2024.