LIND, J. Barnets bästa vid assisterad befruktning: - bedömning av föräldrapotential vid behandling med och utan donerade könsceller. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 605–626, 2023. DOI: 10.3384/SVT.2023.30.2.4442. Disponível em: https://socvet.se/article/view/4442. Acesso em: 23 juni. 2024.