PÅLSSON, D.; WIKLUND, S. Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd: I vilken utsträckning kan generositet respektive restriktivitet ses som ett uttryck för skilda strategier?. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 47–70, 2022. DOI: 10.3384/SVT.2022.29.1.4414. Disponível em: https://socvet.se/article/view/4414. Acesso em: 12 aug. 2022.