HANSSON, K. Att hålla ihop det sociala arbetet: Hur covid-19-pandemin påverkade tre olika civilsamhällesorganisationer. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 499–516, 2022. DOI: 10.3384/SVT.2021.28.4.4371. Disponível em: https://socvet.se/article/view/4371. Acesso em: 5 juni. 2023.