ALFTBERG, Åsa. ”Tidigare sa vi: Vad behöver ni hjälp med? Nu är det mer: Hur mår ni?”: Anhörigkonsulenters upplevelser av stöd till anhöriga under covid-19-pandemin. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 439–453, 2022. DOI: 10.3384/SVT.2021.28.4.4368. Disponível em: https://socvet.se/article/view/4368. Acesso em: 29 feb. 2024.