ENELL, S.; ALLGURIN, M. Villkorad normalitet: – berättelser om det (o)normala under och efter placering på särskilt ungdomshem. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 701–718, 2024. DOI: 10.3384/SVT.2023.30.3.4204. Disponível em: https://socvet.se/article/view/4204. Acesso em: 21 juni. 2024.