BLOM NILSSON, M. Har problemen blivit värre? – en analys av hur problem med och hjälpbehov för psykisk hälsa, alkohol-och narkotikaanvändning förändrats över tid för socialtjänstens klienter. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 477–498, 2023. DOI: 10.3384/SVT.2023.30.1.4115. Disponível em: https://socvet.se/article/view/4115. Acesso em: 17 juli. 2024.