JOHANSSON, S.; LILJEGREN, A. . Socialtjänsten som granskningsobjekt: Politikers och tjänstemäns användning av Öppna jämförelser. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 3–28, 2021. DOI: 10.3384/SVT.2021.28.1.4082. Disponível em: https://socvet.se/article/view/4082. Acesso em: 20 okt. 2021.