HELMERSSON, S.; VALLSTRÖM, M.; VALLSTRÖM, M. De ensamkommandes ensamhet : – Unga migranters röster om exkludering och förutsättningar för integration i två norrländska landsbygdskommuner. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 681–699, 2024. DOI: 10.3384/SVT.2023.30.3.4041. Disponível em: https://socvet.se/article/view/4041. Acesso em: 29 feb. 2024.