MULINARI, P.; TAHVILZADEH, N.; KINGS, L. Dekolonialt socialt arbete: om relationen mellan gräsrotsrörelser och kritiskt socialt arbete i den urbana periferin. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 27, n. 3-4, 2021. DOI: 10.3384/SVT.2020.27.3-4.3664. Disponível em: https://socvet.se/article/view/3664. Acesso em: 16 juli. 2024.