PÅLSSON, D.; WIKLUND, S. Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd: I vilken utsträckning kan generositet respektive restriktivitet ses som ett uttryck för skilda strategier?. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 29, n. 1, 2022. Disponível em: https://socvet.se/article/view/3524. Acesso em: 29 nov. 2022.