HARNETT, T. Utifrån ålder eller behov? – Ålder som organiserande princip för stödinsatser till äldre. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 26, n. 3-4, p. 303–322, 2020. DOI: 10.3384/SVT.2019.26.3-4.3092. Disponível em: https://socvet.se/article/view/3092. Acesso em: 17 apr. 2024.