LUNDSTRÖM, T.; SALLNÄS, M. Barnskyddets innersta kärna: – om tvångsplaceringar som motiveras av barns hemförhållanden. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 26, n. 3-4, p. 283–302, 2020. DOI: 10.3384/SVT.2019.26.3-4.3091. Disponível em: https://socvet.se/article/view/3091. Acesso em: 30 nov. 2023.