MINAS, R. Att skilja »agnar från vetet« – telefonmottagningarnas organisation och selektion av socialbidragsförfrågningar. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 8, n. 3, 2016. DOI: 10.3384/SVT.2001.8.3.2773. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2773. Acesso em: 21 maj. 2024.