HJORT, T. Forskning om konsumtionsvillkor för hushåll med knapp ekonomi – ett svagt utvecklat fält. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 12, n. 1, 2016. DOI: 10.3384/SVT.2005.12.1.2627. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2627. Acesso em: 4 feb. 2023.