WIKLUND, S. Social barnavård i nya former. Om marknadsorientering inom barnavårdsarbetet. Socialvetenskaplig tidskrift, [S. l.], v. 12, n. 2-3, 2016. DOI: 10.3384/SVT.2005.12.2-3.2624. Disponível em: https://socvet.se/article/view/2624. Acesso em: 24 feb. 2024.